kancelaria podatkowa Wrocław

Kancelaria

Kancelarię prowadzi doradca podatkowy Wanda Nowicka.

Na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych jest wpisana pod nr 11637.

Wanda Nowicka jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (wydział Inżynierii Ekonomicznej Przemysłu).

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.

Doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania i przestrzegania prawa podatkowego zdobyła będąc wieloletnim inspektorem kontroli skarbowej, prowadzącym kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania prawa podatkowego.

Posiada również znajomość prowadzenia działalności gospodarczej spółek kapitałowych oraz działalności prowadzonej na własny rachunek. Doświadczenie to zdobyła dzięki: weryfikacji bilansów, sporządzaniu analiz finansowych przedsiębiorstw, prowadzeniu i nadzorowi prowadzenia ksiąg rachunkowych w spółkach kapitałowych i osobowych oraz udzielaniu przedsiębiorcom instruktażu w zakresie stosowania prawa gospodarczego.

Kancelaria Podatkowa

Wanda Nowicka, doradca podatkowy

Kancelaria w Ostrzeszowie

os. Piastów 6b/3
63-500 Ostrzeszów, PL
tel. 62 73 04 961
kom. 72 74 33 082

Kancelaria we Wrocławiu

ul. Słowiańska 29/6
50-234 Wrocław, PL
tel. 71 32 10 728
kom. 72 74 33 082

e-mail: kancelaria@podatkowa.home.pl
www: podatkowa.home.plKancelaria Prawno-Patentowa Wrocławwzory przemysłowe Wrocław